background

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisinin düzenlediği 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 23-26 Mayıs 2012 tarihlerinde Gaziantep'te yapıldı. Prof.Dr. A.K. Bacakoğlu kongreye 2 sözlü bildiri ( Doğumsal Brakial Pleksus Felçi Hastalarda Latissimus Dorsi - Teres Major Tendon (LD-TM) Transferi Sonrası Omuzun İçe Rotasyonun Değerlendirilmesi- Elde Tüberküloz Enfeksiyonu.) - ve eğitim kursunda konuşmacı ( Metakarp Kırıklarına Güncel Yaklaşım) olarak katıldı.

banner