background

Doğumsal Tibia Kaynamaması

Tibia (kaval kemiği) kemiğinin nadir ancak önemli bir doğmalık sorunudur. Bu sorun tek başına tibia kemiğinin kırılıp kaynamaması ve bunun tedavisi gibi görülemez. Diz altındaki  her iki kemikte tibia ve fibula’da yapısal bozulma, eğilme, kırılma, kırık uçlarında körleşme ve kaynamama başlıca bulgularıdır. Bunun yanında ayak bileği ve diz bölgesinde eğirilikler, ayağın iyi gelişememesi, küçük kalması gibi birçok  yandaş sorun birlikte görülebilir. Bazı hastalıklarla birlikte görülebilir. Birçok hasta çocukluk yaş grubu tibia kırığı gibi tedavi edilirler, alçılı tespitler başarısız olur, hastaların bir bölümü tekrarlayan başarısız sonuçlanan cerrahi tedaviler geçirebilirler.  Tedavi çocukta veya erişkinde bir travma sonucu oluşan kırığın kaynamaması gibi değerlendirilemez.  Çünkü kemiğin yapısında sorun vardır.  Günümüzde bu hastalığın erken tanınması ve tedavide canlı kemik nakli uygulaması çok iyi sonuçlar vermektedir. Canlı kemik nakli, damarlı fibula, vaskülerize fibula nakli veya fibula flebi her tür kemik kaynamama tedavilerinde özellikle kemik eksikliği de varsa tercih edilen bir yöntemdir. Bu hastalıkta ise kemik eksikliğinden öte kemiğin bir bölümünün yapısal bozukluğu vardır. Cerrahi tedavi sırasında bu bölümün temizlenmesi ile oluşan kemik kaybı karşı bacaktan alınan fibula ile desteklenirken, mikrocerrahi teknikle dikilen kemiğin damarları kaynamayı biolojik olarak hızlandırmaktadır.

Aşağıdaki ilk hasta konjenital tibia psödoartrozu tanısı almış birkez cerrahi tedavi görmüş 11 aylık bir olgunun tedavi sürecini göstermektedir. Bu hasta yürümeye başlamadan önce canlı fibula nakli yapılmış en küçük hastalarımızdan birisidir. Hastanın ameliyat öncesinde bacağındaki eğrilik (Resim 1) ve grafisinde her iki kemikte  kaynamama (Resim 2) görülüyor. Ameliyat sırasında kötü kemik yapısı ve kaynamama alanı temizlendikten sonra karşı bacaktan alınan damarli fibula kemiği bu kaynamama bölgesini destekleyecek şekilde plak ve vidalarla tespit edilmiştir. (Resim 3) Mikrocerrahi teknikle bu nakil gerçekleştirilmiştir. Aynı hastanın kaynama sonrası plak ve vidaları çıkarılmış, tibiada tam kaynama olmuş nakledilen fibula kalınlaşarak tibia görünümü almıştır. (Resim 4) 

Resim 5'de görülen hasta da aynı tanılı çok defa başarısız cerrahi tedavi geçirmiş bir 6 yaşında bir hastadır. Vaskülerize fibula nakli hastaya uygulanmış, tespit yöntemi ise dışarında fixatörle sağlanmıştır. (Resim 6) Hastanın karşı bacağından fibula kemiğinini bir bölümünün alınması hiçbir sorun yaratmamaktadır. (Resim 7) Hastanın son 11 yaşındaki kaynamış tibiası görülmektedir. Fibula tibia halini almıştır. ( Resim 8) Her iki hastada sorunsuz yürümektedir. Konjenital tibia psödoartrozlarının (kaynamamaları) tedavisinde şu çıkarımları yapabiliriz:

  • Hastalar erken tanınmalıdırlar. Kaynamayan çocukluk yaş kemiklerinde ve eğriliklerinde bu tanı akla gelmelidir.
  • Tanıyla birlikte yandaş hastalık var mı araştırılmalıdır.
  • Tedaviye erken yaşta başlanmalıdır.
  • Tedavi alterantifleri arasından mikrocerrahi teknik ile canlı kemik nakli, fibula nakli önemli bir tedavi alternatifidir.
  • Hastaların kaynamaları elde edilse bile bazen eğrilme, ayak bileği ve diz sorunları  nedeniyle erişkin yaşa kadar takip altında olmalıdırlar. Bir grup hastada tibiada kaynama elde edildikten sonra bazı ikincil ameliyatlara gerek duyulabilir. 


banner

Randevu Talep Formu

Lütfen Tüm Formu Eksiksiz Doldurup Gönderiniz...
Randevunuz için sizinle irtibata geçilecektir.