background

Bilimsel - Akademik Etkinlikler

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Juri Üyeliği

Ekim 2015    Dr. Merter Yalçınkaya 
  Dr. Mert Çiftdemir 
  Dr. Tahir Sadık Süğün 
   
Nisan 2016 Dr. Timur Yıldırım
 

Dr. Akif Albayrak

 

Lisansüstü Öğrenimlerindeki Tez Bilgileri


Tıpta Uzmanlık Tezi : Önkolun Arter Yaralanmaları
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Erhan Coşkunol , Kasım 1992 - Mayıs 1997

 

Yönetilen Tamamlanmış -Tez Danışmanı- Olarak Görev Alınan Tez Bilgileri


 

Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri :
Sıçan Defektli Siyatik Sinir Onarımında Yeni Bir Biyolojik Tüp Uygulaması (Deneysel Çalışma), Dr. Sercan ÇAPKIN, Kasım 2012- Kasım 2013

Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri :
İdiopatik Karpal Tünel Sendromu Etiyolojisinde Fibrotik Süreç ve Myofibroblast Varlığı, Dr. Murat YEŞİL, Kasım 2005-Aralık 2010

Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri :
Kelebek fragmanlı Humerus Kırıklarında Konservatif ve Cerrahi Yöntemlerin Değerlendirilmesi, Dr.Bora LİMNİLİ, Kasım 2005 - Aralık 2010

Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri :
Brakial Arter Onarımlarında Farklı Cerrahi Rekonstrüksiyonların Karşılaştırılması, Dr. Selçuk KILIÇ, Ocak 2002 - Mart 2003

 

Kitap ya da Kitap İçinde Bölüm/Makale Yazarlığı


''A.Kadir Bacakoğlu, Ahmet İmerci, Murat Yeşil '' Distal Radius Kırıklarında Eksternal Fiksatör'', ''Distal Radius Kırıkları Güncel Yaklaşımlar Kitabı'', Mustafa Hulisi Özkan,Tahir Sadık Sügün, Onur Başcı, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Basın Yayım US Akademi - İzmir 2018, Syf:51-63 Bilimsel Kitap, Kitap içi bölüm/ Makale, Profesörlük sonrası 

 

''A.Kadir Bacakoğlu, Gökhan Meriç ''Omuz Artroplastisi'' , ''Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı'',  Elif Akalın, Ömer Faruk Şendur, Sermin Gülbahar, Akademi Uluslararası Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. - İstanbul, (2016), Syf.85-94 Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Profesörlük sonrası

 
''A.Kadir Bacakoğlu, Yüksel Özkan, M.Kerem Canbora, Levent Küçük, Gökhan Meriç, Atilla Polat, Cem Çapuroğlu, Mehmet Ali Deveci, Serdar Yüce'' Açık Kırıklar,
TOTBİD Ankara 2013 Syf.18-31, Kitap içi bölüm/Makale, Profesörlük sonrası

 

"Serdar Tüzüner, Mehmet Alp, Murat Topalan, Berkan Mersa, Ferit Demirkan, Sühan Ayhan, Doç. Dr. A.Kadir Bacakoğlu, "Temel Mikrocerrahi Kursu El Kitabı", "Temel Mikrocerrahi Kursu El Kitabı", Serdar Tüzüner, Murat Topalan, Mehmet Alp, Berkan Mersa, Ferit Demirkan, Sühan Ayhan, Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği, İzmir, (2009), Syf.1-36,El Kitabı(Handbook), Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 

"Prof.Dr. Ahmet EKİN ,Doç.Dr. Abdulkadir BACAKOĞLU, "Üst Ekstremite Kırıkları", "Travma",Bülent Acunaş, Müfide Nuran Akçay, M. Levhi Akın.....(ilk üç yazar), 9756395-24- 9,İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti.- İstanbul,(2005), Syf.1091-1101,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 

Kitap Bölüm Çevirisi


ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı 1. Baskı, Kompartman Sendromu, bölüm çevirisi, A.Kadir Bacakoğlu 

Campbell’s Operative Orthopaedics 11th Edition: Flexor and Extensor Tendon Injuries, bölüm çevirisi, Kadir Bacakoğlu Fatih Parmaksızoğlu

 

Bilimsel Yayınlarda Editörlükleri


Temel Mikrocerrahi Kursu El Kitabı, Kitap Editörlüğü, Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği tarafından Temel Mikrocerrahi kursları için 2009 yılında basılmış el kitabının editörlüğüdür.

El ve Mikrocerrahi Dergisi, Editör Yardımcısı, Dergi Editörlüğü, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneğinin Resmi Yayın Organı.

 

Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri


Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Clinical Orthopaedics and Related Research
Ege Tıp Dergisi
El ve Mikrocerrahi Dergisi
Akdeniz Tıp Dergisi

 

Alınan Burs Bilgileri


Bilimsel ziyaret bursu (Ağustos 1994-Şubat 1995 arasında Almanya Homburg Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde ziyaretçi klinik asistanlığı sürecinde alınmıştır.) AFOR (Association for Orthopaedic Research) 6 Ay süreyle Homburg- Universitaetsklinik GERMANY, İSVİÇRE,1995

 

İngilizce Dışındaki Diğer Yabancı Dil Bilgisi


Almanca, ( ÜDS : 80 / 2001 Yılı )

 

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar


 

» Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
» Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği (TEUCD)
» Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği (RMCD) (Başkan, 2012- 2014)
» Amerikan El Cerrahisi Derneği  (ASSH)

» Dünya El Cerrahisi Dernekleri Fedarasyonu (IFFSH)

» Dünya Mikrocerrahi Derneği (WSRM)
» Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (FESSH)
» Avrupa Mikrocerrahi Dernekleri Federasyon (EFSM) (Başkan, 2014-2016)
» Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı

»TUKMOS (Tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemidir) Komisyon Üyeliği 3. dönem 

 

Verdiği Eğitim Ders/Modül Bilgileri (Tıp Fakültesi)


Tıp Doktorluğu Dönem 5

Acil Tıp Bloğu- Hastane Stabilizasyonu
(AĞIR HASARLI EKSTREMİTE- Sunum)
Deri ve Ekleri+Lokomotor Sistem Bloğu-
Boyun Bel Sırt Ağrısı (Hasta Başı- Uygulama-Teorik)
Deri ve Ekleri+Lokomotor Sistem Bloğu-
(ÜST EKSTREMİTE SORUNLARI Sunum ve Olgu tartışması)

Tıpta Uzmanlık Öğrenciliği

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI- (Cerrahi ve Girişimsel Uygulama)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI- (Poliklinik Uygulaması)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI- (TUÖ Dersi)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI- (Süreç Değerlendirme)
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI- (Süpervizyon)