background

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

 

* Dilek B, Meric G,Erden D, Bacakoğlu A.K, Akalın E, ''Karpometakarpal eklem artrozunun cerrahi tedavisinde artroplastinin uzun dönem fonksiyonel sonuçları'' ''Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica, 48/suppl.1,/149/2014'', 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya, Kasım 2014,Hakemli organizasyon,  Profesörlük sonrası


*Meriç G, Atik A, Sargın S, Budeyri A, Ulusal B, A.K, Bacakoğlu, ''Komplike, diz protezi sonrasında gelişen yumuşak doku defektini kurtarma prosedürü; Gastroknemius kas flebi ile rekonstrüksiyon'' ''Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica, 48/suppl.1,/38/2014'', 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya, Kasım 2014,Hakemli organizasyon,  Profesörlük sonrası


* Çapkın S, Bacakoğlu A.K, '' Sinir Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Biyolojik Tüp Uygulaması:Sinir Dolması'' VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi kongresi, ANTALYA, Nisan 2014, Hakemli organizasyon, Profesörlük sonrası


*Akdemir M, Turan A.C, Türken A, Şen B, Bacakoğlu A.K, Özkan M, " Comparison of locked intramedullary nail and expandable nail in the treatment of early humeral shaft fractures". İntramedüller Çivileme Kursları Yıllık Toplantısı, Çeşme-İzmir, Şubat 2013, Hakemli organizasyon, Profesörlük sonrası


*Meriç G, Küçük L, Coşkunol E, Oğuz V.A, Tuna B, Bacakoğlu A.K, ''Elde Tüberküloz Enfeksiyonu'' 13.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2012, Hakemli organizasyon, Profesörlük sonrası


*Bircan Ç, Meriç G, Gülbahar S, El Ö, Bacakoğlu A.K ''Doğumsal Brakial Pleksus Felçli Hastalarda Latissimus Dorsi - Teres Major Tendon (LD-TM) Transferi Sonrası Omuzun İçe Rotasyonun Değerlendirmesi'' 13.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2012, Hakemli organizasyon, Profesörlük sonrası


*Yeşil M, Bacakoglu A.K, “İdiopatik Karpal Tünel Sendromu Etyolojisinde Fibrotik Süreç ve Miyofibroblast Varlığı”, Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica, 45/suppl.1,/81/2011. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya, Hakemli organizasyon,  Profesörlük sonrası,


*Limnili B, Akdemir M, Bacakoglu A.K. “Kelebek Fragmanlı Humerus Cisim Kırıklarında Konservatif ve Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi” Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica45/suppl.1/14/2011, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya, Hakemli organizasyon,  Profesörlük sonrası


* Bacakoğlu A., Özkan M., Yeşil M., Biçen A., "Femur başı avasküler nekrozu tedavisinde damarlı fibula uygulamalarında deneyimlerimiz sorunlarımız" ,IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, ANTALYA, Aralık 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Türken M., Özkan M., Uzun B., Bacakoğlu A., Ekin A.,"Medial Kelebek Fragmanlı Humerus Cisim Kırıklarında Farklı İnternal Tespit Yöntemlerinin Biyomekanik Olarak Stabilitelerinin Değerlendirilmesi","Acta Orthopaedica et Traumatologıca Turcıca, 43/suppl1/50/2009",XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ÇEŞME, Kasım 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Ergür Ipek, Ergür Bekir Ugur, Kiray Amac, Zeybek Gulsah, Bacakoğlu Kadir,"The Thickness Mapping of Clavicula and Its Clinical Importance" , "surgical radiologic anatomy, 31 /01 / 165 / 2009",10 th congress of european association of clinical anatomists, İSTANBUL, Eylül 2009, Uluslar arası organizasyon, Doçentlik sonrası


* Gülbahar S, Dilek B, Şahin E, Bacakoğlu A, Özkan M, Akalın E, "Clinical and Functional Outcome Following Conservatively Treated Distal Radius Fractures" ,5th World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, İSTANBUL, Haziran 2009, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonra


* Kiray A, Ergür İ, Tayefi H, Bağrıyanık H A, Bacakoğlu A K,"Anatomical features of upper extremity veins as a vein graft source; cadaveric study" , XII. Ulusal Anatomi Kongresi, MERSİN, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Gültekin B, Ekin A, Özkan M, Bacakoğlu A,"Eklem içi distal radius kırıklarının tedavisinde sabit açılı kilitli kompresyon plakları ile diğer tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması",11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, ÇEŞME, Mayıs 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Bircan Ç., Bacakoğlu AK., Özkan M., Gülbahar S., El Ö., Baydar M., Alfidan S., Ekin A.,"Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu",11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Mayıs 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Kiray A, Ergür İ, Tayefi Hamid, Bağrıyanık A, Bacakoğlu A, "Ven Grefti Kaynağı Açısından Üst Ekstremite Venlerinin Anatomik Özellikleri",11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, ÇEŞME, Mayıs 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Şahin E, Şenocak Ö, Bacakoğlu A. K, Öztura İ, Gözüm M, Peker Ö, "Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):olgu sunumu" , 21.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, ANTALYA, Ekim 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Dilek B., Gülbahar S., Bacakoğlu K., Özkan M., Kızıl R., Akalın E., "Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız" , 21.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, ANTALYA, Ekim 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Banu DİLEK, Selmin GÜLBAHAR, Kadir BACAKOĞLU, Mustafa ÖZKAN, Ramazan KIZIL, Metin MANİSALI, Elif AKALIN, "Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi" , 21.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, ANTALYA, Ekim 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Figen KOÇYİĞİT, Banu DİLEK, Kadir BACAKOĞLU, Elif AKALIN, "Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu" , 21.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, ANTALYA, Ekim 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası


* Emine KILIÇ, Ayşe ÖZCAN, Abdulkadir BACAKOĞLU, "Lateral Epikondilitli Hastalarda Farklı Sıklıktaki Fizyoterapi Uygulamalarının Etkinliği: Ön Çalışma" , XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, İSTANBUL, Kasım 2006, Doçentlik sonrası


* Özkan M., Bacakoğlu K., Turan AC., Ekin A.,"Humerus diafizinde kaynamama sonrası çift plak uygulaması",19.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Doçentlik sonrası


* El Ö, Akalın E, Yılmaz S, Bircan Ç, Gülbahar S, Baydar M, Özkan M, Bacakoğlu K, Kızıl R,"Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instability",5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, ANTALYA, Eylül 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Kiray A, Ergür i, Durmak İşman B, Güvençer M, kızanoglu h, Bacakoğlu AK, " Caput longum musculus bicipitis brachii'nin yapışma yeri ve omuz stabilitesini sağlamadaki önemi" ,VIII. Uluslar arası katılımlı ulusal anatomi kongresi, KONYA, Ağustos 2004, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Kılıç S, Bacakoğlu A, Göktay A, Özkan M,"İki Farklı Brakial Arter Onarım Tekniğinin Radyodiagnostik ve Klinik Karşılaştırması",9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, BODRUM, Mayıs 2004, 9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı,236-239, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Akalın E, El Ö, Bircan Ç, Gülbahar S, Özkan M, Bacakoğlu K, Yılmaz S, Kaner B, Şahin E, Ekin A, Öncel S,"Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri",19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, SERİK, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Kızıl R, Peker Ö, Pehlivan EK, Bircan Ç, Bacakoğlu K, Şenocak Ö, Manisalı M,"Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması",19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, SERİK, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bircan Ç, Gülbahar S, El Ö, Bacakoğlu K, Özkan M, Kızıl R, Akalın E, Ekin A,"Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri",19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, SERİK, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özkan M., Gülbahar S., Kurnaz S., Bircan Ç., El Ö., Bacakoğlu A., Akalın E.,"Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with impingement syndrome?",2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ÇEK CUMHURİYETİ, Mayıs 2003, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* El Ö., Yılmaz S., Özkan M., Bacakoğlu A., Akalın E., Gülbahar S., Bircan C., Kızıl R.,"Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability",2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ÇEK CUMHURİYETİ, Mayıs 2003, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A, Topalan M, Özkan M, Ekin A, Erer M,"Experience With Tensor Fasciae Latae Myocutaneous Free Flap For Extramity Soft Tissue Reconstruction",6. Avrupa Mikrocerrahi Derneği Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2002, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Ayşe Özcan, Zeliha Tulum, A.Kadir Bacakoğlu,"The Relationship Between Patient Self Assessment of Health Status and Functional Scores in Shoulder Impingement Syndrome",II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Mart 2002, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bircan Ç, Köroğlu F, Bacakoğlu AK, Ekin A,"Doğumsal brakial pleksus felcinde omuz abduksiyon eksternal rotasyon fonksiyonunun restorasyonunda tendon transferi sonuçlarımız",II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, ÇEŞME, Mart 2002, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Gülbahar S, Özkes, G, Akalın E, Bacakoğlu A,"Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları",II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, ÇEŞME, Mart 2002, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Akgül, Özgür, Şenyuva, Gökhan, Torun, Berna, Bacakoğlu A,"Çocuk Suprakondiler Kırıklarında Fonksiyonel Sonuçlarımız",2. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, ÇEŞME, Mart 2002, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Mete EDİZER, A.Orhan MAĞDEN, Abdulkadir BACAKOĞLU, Çiğdem İÇKE,"Musculus coracobrachialis accessorius: Bir olgu sunumu.",Uluslararası Katılımlı II. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Mart 2002, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özkan M., Bacakoğlu K., Özcan C., Ekin A., Ergün V.,"Do Concomitant TCCC injuries in distal radius fractures effect the outcome",8.Dünya El Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2001, Uluslar arası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu AK., Özkan M., Muratlı K., Özcan C., Ekin A.,"Complex extremity injuries: problems and complications",8. Dünya El Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, Haziran 2001, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Akalın E, Gülbahar S, El Ö, Bircan Ç, Bacakoğlu K, Şenocak Ö, Peker Ö, Özkes G,"Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları",18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, KEMER/ANTALYA, Mayıs 2001, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A, Özkan M, Boya, H, Ekin A,"Dermotenodesis for Surgical Treatment of Mallet Finger Deformity",VII. Congress of the Federation of the Eoropean Societies for Surgery of the Hand,İSPANYA, Haziran 2000, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A, Özkan M, Muratli, K, Ekin A,"A new technique for the treatment of venous ischemia of radial forearm flow-through free flaps","The Journal of Hand Surgery British and European Volume, 25B/suppl. 1/12, 2000",VII. Congress of the Federation of the Eoropean Societies for Surgery of the Hand, İSPANYA, Haziran 2000, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A, Muratlı, Kıvanç, Özcan, Cem,"Elde Ektima Kontagiosum (Orf Hastalığı) ve Tedavisi",VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, Mayıs 2000, VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı,151-153, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A, Muratlı, Kıvanç, Ekin A,"Geçiş Akımlı Radial Önkol Serbest Fleplerinde Uzamış Sekonder Venöz İskemi Sorununu Nasıl Çözebiliriz?",VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, Mayıs 2000, VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı,210-214, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Gelecek N, Leba G, Bacakoğlu K,"Dirsek ve önkol kırıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon",1. Omuz ve dirsek cerrahisi kongresi, İSTANBUL, Şubat 2000, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özkan M., Bacakoğlu AK., Ekin A., Özcan C.,"Travmatik omuz instabilitesinde kapsüler pikasyonun yeri",1.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, Şubat 2000, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu AK., Özcan C., Özkan M., Aliekberov C., Ekin A.,"Humerus diafiz pseudoartrozlarının sirküler eksternal fiksatör ile tedavisi",1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İSTANBUL, Şubat 2000, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A., Özkan M., Bozkurt M., Boya H., Ekin A.,"Masif Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavi Sonuçları",16. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ANTALYA, Kasım 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özkan M., Yaldız K., Bacakoğlu AK., Ekin A.,"Eklem içi distal radius kırıklarının artroskopik yardımlı redüksiyonu",16.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ANTALYA, Kasım 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


*Kiray A, Mağden A O, Akseki N, Bacakoğlu A K, Ergür İ, Edizer M,"M. Extensor carpi radialis longus ve brevisin tendon varyasyonları",V. ulusal anatomi kongresi, ANTALYA, Ekim 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* H. Alper Bağrıyanık, A. Orhan Mağden, Kadir Bacakoğlu, Çiğdem İçke, Mustafa Güvençer, Mete Edizer,"M. Extensor carpi ulnaris'in insersiyo çeşitliliği",V. Ulusal Anatomi Kongresi, ANTALYA, Ekim 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bağrıyanık HA, Mağden A, Bacakoğlu A, Edizer M,"Muskulus Adductor Pollicis'in Orijininde Nervus Ulnaris'in Kompresyonu",5. Ulusal Anatomi Kongresi, Beldibi, ANTALYA, Ekim 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Gelecek N, Özcan A, Türeyen ZC, Bacakoğlu K,"Kompleks rejyonel ağrı sendromu tip I hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkinliğinin belirlenmesi",5. Ulusal ağrı kongresi, İSTANBUL, Ekim 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özkan M., Ekin A., Yaldız K., Bacakoğlu A.,"Arthroscopic reduction of intraarticular fractures of the distal radius","Journal of Hand Surgery (B), 17",6. Avrupa El Cerrahisi Derneği Kongresi, ALMANYA, Mayıs 1999, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özcan A., Genç A., Bacakoğlu AK.,"Supraspinatus ve Biceps Braki Tendinitinde Pioksikam Fonoforezisinin Etkinliği",6. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, BURSA, Ekim 1998, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A, Ekin A, Gül, Önder,"Kronik Lateral Epikondilitin Cerrahi Tedavisinde Posterior İnterossöz Sinirin (PIN) Dekompresyonunun Etkisi",6.Milli El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, BURSA, Ekim 1998, 6.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı,186-188, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Ekin A., Özkan M., Bacakoğlu A., Gül Ö., Ozcan C.,"The reverse effect of PIN decompression at the surgical treatment of resistant tennis elbow","Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 531",7. Dünya omuz cerrahisi kongresi, AVUSTRALYA, Ekim 1998, Uluslararası organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özkan M., Gül Ö., Bacakoğlu AK., Ekin A.,"The Relationship between recurrent radial arterial arcade and posterior interosseous nerve in the arcade of frohse",7.Dünya El Cerrahisi Kongresi, KANADA, Mayıs 1998, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu AK., Özkan M., Coşkunol E., Özdemir O., Ekin A.,"Multifactoriel effects on the patency rates of the forearm arterial repairs",7.Dünya El Cerrahisi Kongresi, KANADA, Mayıs 1998, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Ekin A., Özkan M., Yaldız K., Aksu G., Bacakoğlu AK.,"Hypothenar fat pad flap for the treatment of choronic and recurrent carpal tunnel syndrome",7.Dünya El Cerrahisi Kongresi, KANADA, Mayıs 1998, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Özdemir O,, Coşkunol, E, Bacakoğlu A K, Killi, R,"Brakial Arter Onarımlarında Color-Doppler USG'nin Yeri",Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, İSTANBUL, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Bacakoğlu A.K., Coşkunol, E, Özdemir, O, Çulhacı, N, Çallı, İ,"Oblik Arteriotominin Mikrovasküler Anastomozda Geçirgenliğe Etkisi",Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, İSTANBUL, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Aydoğdu Semih, Bacakoğlu A, Sur Hakkı,"Halluks Valgus Tedavisinde Keller Yönteminin "Fizyolojik" Bir Modifikasyonu",XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İSTANBUL, Eylül 1997, XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı,672-674, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Coşkunol, Erhan, Özdemir, Oğuz, Bacakoğlu A,"Kapalı Posterior Omuz Çıkığında Brakial Arter Yaralanması Olgu Sunumu, Literatür taraması",XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İSTANBUL, Eylül 1997, XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı,91-93, Tıpta Uzmanlık sonrası


* Kapubağlı, Akın, Kara, Sinan, Özyalçın, Halit, Bacakoğlu A, Boz, Ünal,"The Treatment for Perthes Disease",6th Congress of the International Circle of Friend of T.S.O.T, ANTALYA, Mayıs 1996, Uluslararası organizasyon


* Coşkunol, Erhan, Özdemir, Oğuz, Bacakoğlu A, Muhacir, Hüseyin,"Usage of the Groin Flap in the Reconstruction of Acute Crush Hand Injuries",Yunanistan Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, YUNANİSTAN, Kasım 1995, Uluslararası organizasyon


* Coşkunol, Erhan, Özdemir, Oğuz, Bacakoğlu A, Gümüşdağ, Hasan,"Ortopedi ve Travmatoloji'de Yeni bir Tanı-Tedavi Kodlama Sistemi",XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İZMİR, Eylül 1995, XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı,593-602


* Aydoğdu, Semih, Piltan, Gasem, Bacakoğlu A, Sur, Hakkı,"İleri Deforme Dizlerde Yüksek Tibial Osteotomi",XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İZMİR, Eylül 1995, XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı,999-1003


* Yensel, Uğur, Bacakoğlu A, Önçağ, Hakkı,"Açık Kırıklarda Tedavi ve Sorunlar",1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İSTANBUL, Eylül 1995


* Yensel, Uğur, Özdemir, Oğuz, Bacakoğlu A, Coşkunol, Erhan,"Irreducible Elbow Dislocation",International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İZMİR, Eylül 1994, Uluslararası organizasyon


* Yensel, Uğur, Önçağ, Hakkı, Bacakoğlu A, Okçu, Güvenir,"Border Indications of Intramedullary Ender's Nailing",6. Bulgarian Orthopaedic and Traumatologic Congress wtih International Participation, BULGARİSTAN, Eylül 1993, Uluslararası organizasyon


* Yensel, Uğur, Önçağ, Hakkı, Bacakoğlu A, Okçu, Güvenir,"Intramedullary Elastic Fıxation and Its Results in the Trochnateric Fractures",6. Bulgarian Orthopaedic and Traumatologic Congress with International Participation, BULGARİSTAN, Eylül 1993, Uluslararası organizasyon