background

Katıldığı / Görev Aldığı Mesleki / Bilimsel Etkinlikler

18.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2023 Eskişehir (Davetli Konuşmacı) 


Brakial Pleksus Yaralanmalarının Tedavisinde Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı, 2022 Çevrimiçi (Davetli Konuşmacı)


1. Ege El Cerrahisi Günleri, 2021 Çevrimiçi (Davetli Konuşmacı)


15th EFSM Congress, 2021 Çevrimiçi (Panelist) 


Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği Vaka Sunumu ve Tartışması, 2021 Çevrimiçi (Davetli Konuşmacı) 


2. Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı, 2021 Çevrimiçi (Oturum Başkanı-Konuşmacı) 


17.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 6. Ulusal El rehabilitasyon Kongresi, 2020 Çevrimiçi (Davetli Konuşmacı) 


Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Mikrocerrahi Üzerine Haftalık Webinar Serisi 2020 Çevrimiçi (Davetli Konuşmacı) 


Parıs Shoulder Symposıum, 2020 Paris (Katılımcı) 


XIV.Prof.Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu, 2019 İzmir (Eğitmen) 


29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2019 Antalya (Davetli Konuşmacı)


14th IFSSH  11th IFSHT Trıennıal Congress, Berlin (Katılımcı)


NARAKAS Pleksus Toplantısı, 2019 Hollanda (Katılımcı) 


4. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı, 2019 İzmir (Davetli Konuşmacı)


5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Olgu Temelli İnteraktif Kursları, İzmir 2019 (Davetli Konuşmacı-Eğitmen)


Transplantasyon'18, Trabzon 2018 (Davetli Konuşmacı)


APFSRM Kongresi, 2018 (Davetli Konuşmacı) 


14th EFSM Congress, Belgrade 2018 (Davetli Konuşmacı)


Kadavra Flep Kursu, 2018 İzmir (Eğitici, Düzenleyici)


3. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı, 2018 İzmir (Davetli Konuşmacı)


2and Instructional Course for, Adult Brachıal Plexus Injurıes, 2017 Taıwan (Katılımcı)


27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2017 Antalya (Panelist, Davetli Konuşmacı)


Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Bölgesel Toplantısı, İzmir 2016 (Davetli Konuşmacı) 


4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Olgu Temelli İnteraktif Eğitim Kursları, İzmir 2016 (Davetli Konuşmacı-Eğitmen)


26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016 Antalya ( Oturum başkanı)


Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Asistan Eğitim Semineri, İzmir 2016 (Davetli Konuşmacı) 


EWAS İstanbul Kongresi, İstanbul 2016, (Davetli Konuşmacı)


15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Fethiye 2016 (Oturum Başkanı) 


Spor Fizyoterapistleri Derneği Sempozyomu , İzmir 2016 ( Davetli Kanuşmacı) 


13 th EFSM Congress , Antalya Turkey 2016, ( Kongre Başkanı,Panelist, Davetli Konuşmacı)


19. İtalya Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kursu, Torino 2016, ( Davetli Konuşmacı) 


Ortopedik Travmada Komplikasyonlar ve Çözümleri Kursu '' Herkes Travma Yapar'' Çeşme 2015, (Davetli Konuşmacı) 


Konya Ortopedi Toplantıları, Konya 2015,  (Davetli Konuşmacı)


25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya 2015, (Oturum Başkanı) 


EWAS İstanbul Kongresi, İstanbul 2015, (Davetli Konuşmacı)


Prof.Dr. Rıdvan EGE Temel El Cerrahisi Kursları, Ankara 2015, (Eğitmen)


Annual Meetıngs AAHS ASPN ASRM, Bahamas 2015, (Panelist)


XXVI SICOT Triennial World Congress, Rio de Janerio Brazil 2014, (Panelist)


12. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Kongresi, İzmir 2014, (Panelist)


European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, İstanbul 2014, (Katılımcı)


XXI.Temel Mikrocerrahi Kursu, Ankara 2014,(Eğitmen)


20. th Combined Meeting Helenic Society of Reconstructive Microsurgery - Helenic Society Hand and Upper Extremity Surgery, Alexandroupoli, Greece, 2014, (Davetli konuşmacı)


14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa 2014, (Panelist)


XX. Temel Mikrocerrahi Kursu, Ankara 2014, (Eğitmen)


VI.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya 2014, (Kongre başkanı- Panelist- Sözlü bildiri)


XII.EFSM Kongresi, Barcelona 2014,(Panelist-Oturum başkanı)


8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir 2014, (Katılımcı)


Türkiye Aile Hekimliği Vakfı Toplantısı, Kıbrıs 2014, (Davetli Konuşmacı)


2. Şifa Ortopedi Günleri, İzmir 2014, (Davetli Konuşmacı)


8.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Bursa 2014, (Oturum Başkanı) 


XIX.Temel Mikrocerrahi Kursu, İstanbul 2014, (Eğitmen) 


XVIII. Temel Mikrocerrahi Kursu, İstanbul 2013,(Eğitmen)


23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya 2013, (Panelist) 


68th Annual Meeting of ASSH ( Amerikan El Cerrahisi Derneği),  San Francısco, USA, 2013 (Katılımcı) 


XVII. Temel Mikrocerrahi Kursu, Manisa 2013, (Eğitmen)  


2013 FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand) Congress, Antalya, 2013, (Oturum Başkanı)


Narakas Brachial Plexus Surgery Symposıum, İsviçre 2013, (Katılımcı)


XVI.Temel Mikrocerrahi Kursu, Kocaeli 2013, (Eğitmen)


XV.Temel Mikrocerrahi Kursu,Konya 2013, (Eğitmen)


7.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Bursa 2013, (Davetli Konuşmacı)


Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Semineri, İzmir 2013, (Davetli Konuşmacı)


XIV. Temel Mikrocerrahi Kursu, İzmir 2012, (Başkan ve Eğitmen)


Controversies in Reconstructive Microsurgery, İstanbul 2012, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Davetli Konuşmacı)


XIII. Temel Mikrocerrahi Kursu, Antalya 2012, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmen)


3rd Sino Europeran Meeting on Brachial Plexus Surgery, Milan-İtaly, 2012 (Katılımcı) 


2012 FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand) Congress, Antwerpen, Belgium, 2012(Katılımcı)


13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi,Gaziantep, 2012 (Panelist)


13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 2012 (Tebliğ/Bildiri Sunma (poster, Sözlü vb.)


AANA’nın düzenlediği “THE MASTERS EXPERIENCE- SHOULDER ARTHROSCOPY COURSE” , Chicago, USA, 2012 (Katılımcı)


XII. Temel Mikrocerrahi Kursu, İstanbul 2012, ( Düzenleme kurulu Üyesi ve Eğitmen)


XI. Temel Mikrocerrahi Kursu, Kırıkkale 2012 ,  ( Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmen)


V. Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Bodrum, 2011, (Panelist)


V. Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Bodrum, 2011, (2. Başkan olarak Düzenleme kurulu üyeliği)


XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya 2011,(Panelist)


XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek, Antalya 2011, (Tebliğ/Bildiri Sunma (Poster,Sözlü vb.)


VIII. Temel Mikrocerrahi Kursu , İzmir 2011, (Başkan olarak düzenleyici)


VIII. Temel Mikrocerrahi Kursu , İzmir 2011, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmen)


6 th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Helsinki, Finlandiya, 2011 (Katılımcı)


Periferik Sinir Disseksiyon Kursu, Antalya, 2011, (Davetli Konuşmacı)


Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Prof.Dr.Rıdvan Ege Temel El cerrahisi Kursları 1- İstanbul, 2011(panelist)


Uzun Kemik kırıkları Tedavi ve Eğitim Kongresi, Polonya, 2010(Katılımcı)


IFSSH Kongresi Güney Kore 2010 (Davetli konuşmacı)


4.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 2009(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


4.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 2009(Panelist Olma)


4.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 2009(Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)


4.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 2009(Oturum Başkanı)


V.Temel Mikrocerrahi Kursu 2009(Başkan Olarak Düzenleyici)


Prof.Dr.Rıdvan Ege III.Temel El Cerrahisi Kursu, Ankara, 2009(Panelist)


XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009(Panelist)


XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009(Oturum Başkanı)


7th Turkish -Greek Intra-University Orthopaedic Meeting, İzmir, 2009(Davetli Konuşmacı)


IV.Temel Mikrocerrahi Kursu, Antalya, 2009(Düzenleme Kurulu üyesi ve Davetli konuşmacı)


Videosymposium 2009 Schulter,Oberarm,Ellenbogen, Hannover, Almanya, 2009 (Katılımcı)


III.Temel Mikrocerrahi Kursu, Antalya, 2008(Düzenleme Kurulu üyesi ve Davetli konuşmacı)


Eurohand 2008, XIIIth Congress of the FESSH, Lausanne, İsviçre, 2008 (Katılımcı)


11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2008(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2008(Panelist)


11.El ve Üst ekstrmite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2008(Düzenleme Kurulu üyesi ve Davetli konuşmacı)


III.İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir,2008(Katılımcı)


Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu, Eskişehir, 2007(Oturum Başkanı)


III.Ulusal Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 2007(Panelist)


XX.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007(Panelist)


Türk Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği Kursları-1 Mikrocerrahide Alıcı Damarların Seçimi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü, İstanbul, 2007(Davetli Konuşmacı)


IFSSH VE IFSHT KONGRESİ, Avustralya, 2007(Katılımcı)


10th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of theHand(IFSSH), Sydney, Avustralya, 2007(Katılımcı)


AO Symposium ''Hand Surgery'', Graz, Avusturya, 2006(Katılımcı)


El ve Mikrocerrahi Günü ,Vehbi Koç Amerikan Hastanesi, İstanbul, 2006(Katılımcı)


10.El ve Üst Ekstrmite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2006 (Katılımcı)


Prof.Dr.Rıdvan Ege Temel El Cerrahi Bilgi Kursu, Ankara, 2006(Panelist)


Reconstruktif Mikrocerrahide Son Gelişmeler Sempozyumu,Alt ekstremite Rekonstruksiyonu, İstanbul, 2005(Panelist)


3.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, 2004(Davetli Konuşmacı)


İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir, 2004(Panelist)


İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir, 2004(Sekreter Olarak Düzenleyici)


İzmir Çiğli Rotary Kulubü Toplantısı, İzmir, 2003(Davetli Konuşmacı)


Ortosynthesis in Hand, Köln, Almanya, 2003(Katılımcı)


İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Seminerleri, İzmir, 2002(Davetli Konuşmacı)


6.Avrupa Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 2002(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


6.Avrupa Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 2002(Davetli Konuşmacı)


8.Türk El Cerrahisi ve Üst Ekstrmite Cerrahisi Kongresi, Adana, 2002(Katılımcı)


2.Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2002(Sekreter Olarak Düzenleyici)


2.Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi, Çeşme, 2002(Oturum Başkanı)


El ve EL Bileği Kursu, İstanbul, 2001(Davetli Konuşmacı)


4.Triennial International Hand and Wrist Biomechanics symposium, İzmir, 2001(Sekreter Olarak Düzenleyici)


8.Dünya El Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2001(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


7.Türk El ve Üst Ekstrmite Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2000(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi (İECMM) 9. Yıl Etkinliği, İstanbul, 2000(Katılımcı)


1.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 2000(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


6th Federation of the European Societies for Surgery of the Hand Congress, Bonn, Almanya, 1999(Katılımcı)


6th Federation of the European Societies for Surgery of the Hand Precongress Meeting, Heidelberg, Almanya, 1999(Katılımcı)


İzmir El-Mikrocerrahi Hastanesi Seminerleri, İzmir, 1999(Davetli Konuşmacı Olma)


Probleme Dayalı Öğrenim, İzmir, 1998(Katılımcı)


VI.Milli El Cerrahisi ve Üst Extremite Kongresi, Bursa, 1998(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 1998(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


Brachial Plexus Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar, İzmir, 1998(Katılımcı)


4th Congress of the European Federation of Societes for Microsurgery and 14th Congress of the International Microsurgical Society, corfu, Yunanistan, 1998(Katılımcı)


7th Congress of Societies for Surgery of the Hand, Vancouver, Kanada, 1998(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


Ortopedik Fiyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, İzmir, 1998(Katılımcı)


I.Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sempozyumu, İzmir, 1998(Katılımcı)


3.Omuz ve Dirsek cerrahisi Günleri, İzmir, 1998(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


3.Omuz ve Dirsek cerrahisi Günleri, İzmir, 1998(Sekreter Olarak Düzenleyici)


Mikrosirkülasyon ve Doku Perfüzyonu Sempozyumu, İstanbul, 1998(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


Klinik Eğitim Becerileri Kursu, İzmir, 1997(Katılımcı)


Deney Hayvanları'nın özellikleri ve deneysel çalışmalarda kullanımı kursu, İzmir, 1997(Katılımcı)


II.Temel İlizarov Kursu, Adana, 1996(Katılımcı)


V.Türk El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Denizli, 1996(Katılımcı)


4.Uluslararası Spinal Cerrahi Kongresi, İzmir, 1996(Katılımcı)


IV.İstanbul Bölge Toplantısı,I.El Bileği Kursu, İstanbul, 1996(Katılımcı)


Yunanistan Rekonstruktif Mikrocerrahi Kongresi, Volos, Yunanistan, 1995(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


SICOT Bölgesel ve 14.Milli Türk Ortopedi ve Travmayoloji Kongresi, İzmir, 1995(Katılımcı)


AO Seminar, İzmir, 1995(Katılımcı)


Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1995(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


I.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 1995(Katılımcı)


Greek-Turkish meeting on orthopaedic Surgery and Traumatology, İzmir, 1995(Katılımcı)


ETHICON-Kursus für experimentelle Mikrochirurgie, Hamburg, Almanya, 1995(Katılımcı)


Das Diabetische Fuss Syndrom, Homburg-Saar, Almanya, 1995(Katılımcı)


Deutsche Orthopaeden Kongress, Wiesbaden, Almanya, 1994(Katılımcı)


5th Congress of The International Circle of Friends of T.S.O.T, İstanbul, 1994(Katılımcı)


Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir, 1993(Katılımcı)


6th Congress of the Bulgarian Orthopaedic and Trauma Surgery, Rousse, Bulgaristan,1993(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.)


Türkiye Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 1993(Katılımcı)


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Bilimsel Günleri, Bursa, 1993(Katılımcı)