background

Makale Yayınları

 *Işın Y, Satoğlu İS, Bacakoğlu AK. ''Torasik Çıkım Sendromu'' Gürler T, Editör. Periferik Sinir Cerrahisinde Güncel Bilgiler. 1. Baskı Ankara Türkiye Klinikleri; 2022. p.54-8.


* Işın Y, Satoğlu İS, Bacakoglu AK. '' Kompleks Sinir Yaralanmalarında Tendon Transferleri'' Coşkunol E, Editör. Üst Ektstremite Periferik Sinir Yaralanmalarında Tendon Transferi 1. Baskı. Ankara : Türkiye Klinikleri; 2021. p.58-62. 


* Çapkın S, Akhisaroğlu M, Ergür BU, Bacakoglu AK. ''A biological tube technigue for the repair of peripheral nerve defects using stuffed nerves. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.2017 Ja;23(1):7-14. doi:10.5505/tjtes.2016.89457.  Profesörlük sonrası


* Bircan C, Meriç G, Gulbahar S, El O, Bacakoglu A.K. '' Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major on the rotator cuff with or without anterior release in children with obstetric paralysis: a retrospective study''Minerva Ortopedica e Traumatologica 65(5):345-51, 2014, Araştırma makale,SCI-Expanded, Profesörlük  sonrası


*Yeşil M, Bacakoglu AK, Doğan M. '' Are myofibroblasts activated in idiopathic carpal tunnel syndrome? an immunohistochemical study'' Eklem hastalık cerrahisi , 25(3);133-40, 2014,   Araştırma makale,SCI-Expanded, Profesörlük  sonrası


* Kiray A, Ergür I, Tayefi H, Bağrıyanık HA, Bacakoğlu AK.  '' Anatomical evaluation of the superficial veins of the upper extremity as graft donor source in microvascular recenstructions: a cadaveric study''  Acta Orthop Traumatol Turc,47(6):405-410, 2013, Araştırma makale,SCI-Expanded, Profesörlük  sonrası


* Dilek B, Gülbahar S, Bacakoğlu AK, Özkan M, Kızıl R, Manisalı M, Akalın E,"Üst Ekstremite Replantasyon ve Revaskularizasyonu Sonrası Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi" , Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, FTR-96720, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded,Doçentlik sonrası 
* Koçyiğit F, Dilek B, Bacakoğlu A, Akalın E, "Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu" , Acta Oncologica Turcica, 20.04.2010, 2010, Vaka Takdimi,UlusalHakemli, Doçentlik sonrası
* Özkan M., Dilek B., Koçyiğit F., Gülbahar S., Bacakoğlu A.,"Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşetme Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Journal of Medical Sciences, , 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
* Dilek B, Gülbahar S, Bacakoğlu A, Özkan M, Kızıl R, Akalın E, "Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız" , Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, volume 55 sayı 3, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası* Şahin E, Şenocak Ö, Bacakoğlu A, Öztura İ, Gözüm M, Peker Ö, "Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear" , Acta Orthop Traumatol Turc,43/2/190-192/2009, 2009, Vaka Takdimi,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
* Bacakoglu AK, Kiray A, Muratlı K, Ekin A, Ergür I, "Medial transposition of the radial nerve for anterolateral plate fixation of the humerus: cadaveric study" , Anat Sci Int., 82(2), 116-120 (2007).,2007, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
* Tuncali B., Karcı A., TUNCALİ B., Mavioglu O., Özkan M., Bacakoğlu K., Baydur H., Ekin A., ElarZ., "A New Method for Estimating Arterial Occlusion Pressure in Optimizing Pneumatic Tourniquet Inflation Pressure" , Anesthesia & Analgesia, 102(6):1752-7;Jun, 2006, Araştırma Makale,SCIExpanded,Doçentlik sonrası
* Akalın E, El Ö, Bircan Ç, Gülbahar S, Özkan M, Bacakoğlu K, Yılmaz S, Kaner B, Şahin E, Ekin A,Öncel S , "Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri" , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiDergisi, 20 (2): 75-78, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası* Bircan Ç., El Ö., Akalın E., Bacakoğlu AK., Gülbahar S., Şahin E., Özkan M., Kızıl R., "Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries", Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery,125 (6): 405-409, 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası* Kiray, İ. Ergür, B. Durmak, M. Güvençer, H. Kızanoğlu, AK. Bacakoğlu, "Caput longum musculus bicipitis brachii'nin yapışma yeri ve omuz stabilitesini sağlamadaki önemi" , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(3):203-208;2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası* El Ö., Yılmaz S., Özkan M., Bacakoğlu AK., Akalın E., Gülbahar S., Bircan Ç., Kızıl R., "Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability" , Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 15 (4): 223-227, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası* Birlik M, Akar S, Önen F, Özcan MA, Bacakoğlu A, Özkal S, Manisalı M, Akkoç N, "Articular, B-Cell, non-Hodgkin's lymphoma mimicking rheumatoid arthritis: synovial involvement in a small hand joint", Rheumatol Int, 2004 May 24(3):169-72, 2004, Vaka Takdimi,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası* Kılıç S., Bacakoğlu AK., Goktay AY., Özkan M., Ergor G., Bayatlı K., Gürbüz A., Ekin A.,"Evaluation Of Flow Hemodynamics By Color-Doppler Following Two Different Brachial Arterial Repair Techniques", Eur J Vasc Endovasc Surg, 28/310-6, 2004, Araştırma Makale,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası* Tuncali B, Karci A, Bacakoglu AK, Tuncali BE, Ekin A,"Controlled Hypotension and Minimal Inflation Pressure: A new Approach for Pneumatic Tourniquet Application in upper Limb Surgery", Anesthesia & Analgesia, 2003;97(5):1529-32, 2003, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası* Bacakoğlu A., Özkan M., Göktay AY., Ekin A.,"Forearm Arterial Vein Grafting: Problems And Alternative Solutions", J Int Med Res., 31/458-65, 2003, Araştırma Makale,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası* Demiral A, Özdemir O., Coşkunol E., Bacakoğlu A, Çevikol C., Başdemir G.,"Solitary eosinophilic granuloma of the third metacarpal at pediatric age" , Pediatric Hematology and Oncology, 20/589- 595/2003, 2003, Vaka Takdimi,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Ayşe Özcan, Zeliha Tulum, A.Kadir Bacakoğlu, "The Relationship Between Quality of Life and Functional Status Measurements in Shoulder Impingement Syndrome" , Acta Orthop Traumatol Turc, 37(3): 219-295,2003, 2003, Araştırma Makale,IM, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Terzi C., Bacakoğlu A., Ünek T, Özkan M., "Chemical necrotizing fasciitis due to household insecticide injection: is immediate radical surgical debridement necessary?" , Hum Exp Toxicol, 21/687-90, 2002, Vaka Takdimi,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası* Bacakoğlu A., Özkan M., Muratlı K.S., Ekin A., "Secondary Delayed Venous İschemia İn Flow- Through Radical Forearm Free Flaps: A Novel Treatment Technique" , Plast Reconstr Surg, 110/558- 9, 2002, Teknik Not,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası* Dilber H, Peker Ö, Bircan Ç, Manisalı M, Akalın E, Bacakoğlu K, Öncel S, "Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendirilmesi: Ön çalışma" , Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 8 (1): 1-6, 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Bacakoğlu AK., Özkan M., Ekin A.,"Stay Away From Surgery:Ecthyma Contagiosum", Handchir Microchir Plast Chir, 33/283-6, 2001, Araştırma Makale,IM, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Bacakoğlu A., Özkan M., Coşkunol E., Özdemir O., Ekin A.,"Multifactorial Effects On The Patency Rates Of Forearm Arterial Repairs", Microsurgery, 21/37-42, 2001, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Özkan M., Yaldız K., Bacakoğlu AK., Ekin A., Özcan C.,"Radius Distal Uç Eklem İçi Kırıklarında Yumuşak Doku Yaralanmaları ve Bunların El Bileği Fonksiyonlarına Etkileri", Acta Orthopaedica et Travmatologica Turcica, 35/21-27, 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Bacakoğlu AK., Özkan M., Kiter E., Ekin A.,"Hand İnjury Caused By Air Bag Trauma. Case Report And Review of The Literature", Handchir Microchir Plast Chir, 33/38-40, 2001, Vaka Takdimi,IM, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Özkan M., Gül Ö., Bacakoğlu AK., Özcan C., Ekin A.,"Gecikmiş Posterior Omuz Kırıklı Çıkığı Tedavisinde Parsiyel Omuz Protezi", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 34/45-49, 2000, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Bacakoğlu A, Özkan M,"El Yaralanmalarına Yaklaşım", Aktüel Tıp Dergisi, 4(11)619-624, 1999, Review Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Özkan M., Bacakoğlu AK., Gül O., Ekin A., Mağden O.,"Anatomic Study Of Posterior İnterosseous Nerve İn The Arcade Of Frohse", J Shoulder Elbow Surg., 8/617-20, 1999, Araştırma Makale,SCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Bacakoğlu AK., Gül Ö., Özkan M., Ekin A.,"The Reverse Effect Of Posterior İnterosseous Nerve Decompression On The Treatment Of Choronic Lateral Epicondilitis", Turkish Journal Of Hand Surgery And Microsurgery, 29-31, 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Özdemir, Oğuz, Coşkunol, Erhan, Bacakoğlu A, Özcan, Zeki,"Serbest Latissimus Dorsi Flebinin Ekstremite Rekonstruksiyonunda Kullanımı", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(1-2)41-43,1998, 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Coşkunol, Erhan, Özdemir, Oğuz, Bacakoğlu A, Özcan, Zeki,"Üst Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Pediküllü Latissimus Dorsi Muskülokutanöz Flebi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(1-2) 37- 39, 1998, 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Özkan M., Kiter E., Bacakoğlu AK., Ekin A.,"The Role Of TFCC Tears At Chronic Wrist Pain: Arthroscopic Evaluation", Turkish journal of hand surgery and microsurgery, 52-54, 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
* Yensel, Uğur, Önçağ, Hakkı, Gümüşdağ, Hasan, Bacakoğlu A,"Çocuk Kırıklarında Kirscner Telleri ile Yapılan Ostesentez Uygulamaları ve Sonuçları", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(3- 4):265-267,1994, 1994, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
* Yensel, Uğur, Önçağ, Hakkı, Bacakoğlu A,"Bilateral Femur Distal Epifiz Çok Parçalı Kırığı Olan Bir Olgu ve Tedavisi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(3-4):323-324, 1994, 1994, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli