background

Tenisçi ve Golfçü Dirseği

Dirsek üst ekstremitemizin çok önemli bir eklemidir. El ve önkol için kaldıraç eklem rolü oynar. Elin el bileğinin birçok kası dirsek ekleminden başlar. Omuzdan başlayan çok güçlü kaslar dirsek ekleminde sonlanır. Kas sorunlarına bağlı dirsek yakınmaları, dirsek ağrısı sık rastlanılan bir durumdur.

Dirsek dış bölümünde sıklıkla ağrıyla karakterli, kas güçsüzlüğünün eşlik edebileceği en önemli sorun tenisçi dirseğidir. Tenisçi dirseği dirsek dış kısmındaki kemik çıkıntıya yapışan kasların hastalığıdır. Vücudumuzda kasların kemiğe yapıştığı bölgelerde zorlamalarla küçük yırtıklar ve kasın yapısında bozulmalar olabilir. Omuzda, topukta, dirsek bölgesinde bu tip sorunlara rastlarız. Dirsekte dış kısma yapışan bu kaslar başparmak dahil el parmaklarının ve el bileğinin yukarıya kaldırılmasını sağlayan kaslardır. Doğaldır ki elin güçlü aktivitelerinde bu kaslar zorlanır. Bu zorlanmalar kasın başladığı bölümde yapısında değişikliklere ve yırtıklara neden olur. Adı tenisçi dirseği olmakla beraber sıklıkla tenis sporu dışında elini zorlu ve tekrarlayan aktivitelerde kullanan kişilerde görülür. Bu aktiviteler  temizlik işleri, el işleri, bilgisayar kullanımı, ağır kaldırma gibi el ile yapılan meslek, hobi, spor aktiviteleri olabilir. Hastalar basit bir kapı kolu veya kavanoz kapağı açamayacak, anahtar çeviremeyecek kadar ağrılı olabilirler. Ağrı dirsek dış bölgesinden başlayarak önkola doğru yayılır. Bazen istirahatte bile ağrı olabilir. Ağrı dışında uyuşma ve kas güçsüzlüğü tanımlayan hastalarda sinir sıkışmaları ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tanısı muayene ile çok rahat konulabilen bir hastalıktır. Ayrıcı tanı için bazen film, MR, EMG gibi tetkikler istenebilir.

Tenisçi dirseği tedavisinde şikâyetlerin ve ağrının başlama süresi önemlidir. Kronik uzun süreli yakınmaları ve ağrısı olan hastalarda tedavi oldukça güçtür. Erken dönemde hastaların hekime başvurması gereklidir. Sürecin kronikleşebileceği konusunda hastalar bilgilendirilir. Tedavinin ilk basamağında aktivitelerin kısıtlanması elin, el bileğinin, dirseğin kullanılma alışkanlıklarının değiştirilmesi, tekrarlayıcı zorlu hareketlerden kaçınılması esastır. Ağrı için tıbbi ilaç tedavisi, özel dirsekliklerin kullanılması, fizik tedavi ve gerekirse bazı enjeksiyonların yapılması farklı tedavi yöntemleridir. Tedavi hastalığın evresine ve şiddetine göre farklılaşır. Enjeksiyonların, özellikle  kortizon enjeksiyonlarının etkinliği şüphelidir. Tekrarlayacak şekilde yapılmamalıdır. Kortizon enjeksiyonun bu hastalıkta kanıta dayalı bir tedavi olmadığı bilinmelidir. Sadece özel durumlarda tercih edilebilir. Tekrarlayan kortizon enjeksiyonları yarar yerine zarar getirebilir. Yine son dönemde bu hastalar için ses dalgalarıyla ( ultrason benzeri, ESWL )  ve botoks enjeksiyon tedavileri denenmektedir. Altı aydan fazla yakınması olan hastalara cerrahi tedavi alternatifi gündeme gelir. Cerrahi tedavide kasın kemiğe yapışma bölümünde temizleme ve yenileme ( tazeleme) işlemi kapalı veya açık olarak yapılmaktadır.

Golfçü dirseği ise dirseğin iç bölümündeki kemik çıkıntıya yapışan kasların hastalığıdır. Tenisçi dirseğinin anatomik olarak karşıtı bölgenin hastalığıdır. Buraya yapışan kaslar el bileğinin ve parmakların kıvırma kaslarıdır. Bu sorun tenisçi dirseğine göre daha az rastlanır. Benzer şekilde elin kullanma alışkanlıkları bu hastalığın oluşmasında da etkilidir. Bu hastalıkta 4. 5. Parmak uyuşması sorgulanmalıdır. Ayırıcı ve/veya yandaş sinir sıkışması soruna eşlik edebilir. Tanısı muayene ile rahatlıkla konulabilir. Tedavisi tenisçi dirseğine benzerdir.


banner

Randevu Talep Formu

Lütfen Tüm Formu Eksiksiz Doldurup Gönderiniz...
Randevunuz için sizinle irtibata geçilecektir.